Alfa Laval Copenhagen

Selskabets primære forretningsområde er produktudvikling, produktion, markedsføring og salg på verdensplan af en del produkter til forskellige industrier.

Der kan f.eks. nævnes dekantere, der anvendes til løsning af separeringsopgaver i forskellige industrier; ferskvandsanlæg til brug om bord på skibe, olieplatforme, kraftværker og lignende; procesanlæg til udvinding og behandling af vegetabilske olier udstyr til behandling af ballastvand; bryggeriudstyr indenfor moduler, gærbehandling, prøvetagning og tanktop-systemer; procesudstyr til brug i fødevareindustrien. De producerede anlæg anvendes hovedsageligt til forædling af biprodukter fra fiske- og slagteriindustrien, så som fiskemel, gelatine, ekstrakter og koncentrater.

Alfa Laval Copenhagen

Procesteknologi og dekantercentrifuger

Alfa Laval Copenhagen A/S
Maskinvej 5
2860 Søborg
Denmark

+45 3953 6000
info.soeborg@alfalaval.com
+45 3953 6560

Alfa Laval Copenhagen A/S er registreret som fødevarevirksomhed i.h.t. fødevareloven og får derfor kontrolbesøg fra Fødevarestyrelsen.

Kontrolrapporter fra Fødevarestyrelsen