Alfa Laval Nordic

For at imødekomme kundernes forventninger har vi valgt at kvalitetssikre og certificere vores processer.

Alfa Laval Nordic

Alfa Laval Nordic har etableret, dokumenteret, implementeret, og vil kontinuerligt videreudvikle et DNV certificeret kvalitetssystem i henhold til ISO 9001-2015 standard. Det er vores ambition, at systemet skal være en naturlig integreret del i vores daglige arbejde.

Vi skal ikke kun tænke på kvalitet som et behov for at tilfredsstille en international standard. For Alfa Laval Nordic er kvalitet meget mere en ledelsesholdning om at sikre og søge fortsatte forbedringer i vores processer, værktøjer, services og færdigheder, som munder ud i et firma med tilfredse kunder, ejere og medarbejdere.

ISO 9001 DNV logo 250x240

Kontakt os

For mere information angående kvalitet i Alfa Laval Nordic kontakt Jan Svendsen på e-mail: jan.svendsen@alfalaval.com