PureSOx

Gode grunde til at vælge et Alfa Laval PureSOx-skrubbersystem

Der er mange gode grunde til at vælge en skrubber, der overholder den globale svovludledningsbegrænsning i 2020, eller de endnu strengere SOx-grænser, som allerede gælder i emissionskontrolområderne (ECA). Derudover er der mange gode grunde til at vælge PureSOx – den førende SOx-skrubberløsning og det sikre valg, der giver dig ro i sindet.

SOx-lovgivning – globalt og i emissionskontrolområderne

For at bekæmpe luftforurenende emissioner er der fastlagt en global svovludledningsbegrænsning i MARPOL-konventionens bilag VI samt en skrappere regulering i emissionskontrolområderne (ECA). Lovgivningen henviser til svovlindhold i brændstof, men det er også muligt at overholde begrænsningskravene ved at bortfiltrere SOx fra udstødningsgassen.

Større SOx-begrænsninger

Bilag VI til MARPOL-konventionen kræver en gradvis reduktion af det tilladte svovlindhold i skibsbrændstoffer. I januar 2020 indføres et globalt loft på 0,5 % S, og den nuværende grænse for ECA'erne er allerede 0,1 % S.

Målet er at forhindre skadelige svovloxider (SO2 og SO3) og atmosfæriske partikler (PM) i at blive frigivet i luften. Derfor tillader IMO brugen af brændstoffer med større svovlindhold sammen med SOx-skrubbere, der opnår samme resultat ved at rense udstødningsgassen.

 

Global Map Eca

Muligheder for overholdelse af SOx-kravene

Tung brændselsolie (HFO) har i dag et svovlindhold, der ligger langt over de fastlagte begrænsninger i MAPOLs bilag VI. Som skibsreder står du derfor over for tre valgmuligheder, der hver har sine konsekvenser.

Tre veje til overholdelse af krav


 • Installer en SOx-skrubber
 • Brug brændstof med lavt svovlindhold
 • Skift til LNG

PureSOx tanker

Installer en SOx-skrubber

Fordele
+ Tillader fortsat brug af økonomisk HFO

Ulemper
- Tilbagebetalingstid afhænger af brændstofprisdelta (HFO vs lavt svovlindhold)


Afkast på investering af skrubber

Hvis du investerer i et skrubbersystem som PureSOx, får du en omkostningsfordel over skibsredere, der vælger brændstoffer med lavt svovlindhold for at overholde MARPOLs bilag VI. Den tid, det tager, før din investering er tjent ind, og du begynder at tjene på løsningen, afhænger af brændstofpriserne.

Estimering af forskellene i brændstofpriser

Ingen ved med sikkerhed, hvordan brændstofpriserne vil reagere, når den globale svovludledningsbegrænsning træder i kraft i 2020, men disse engelske artikler byder på en række indikationer og analyser.

IMO 2020: Er du klar til en fordobling af brændstofpriserne?

Drewry: Dilemmaet med skrubbermontering

Prognosen for efterspørgslen på brændstof med højt svovlindhold varsler stigning, idet skibsrederne ser mildere på skrubbere

Dagens brændselsoliepriser

Forskellen med PureSOx sætter dig et skridt foran

SOx-skrubbere giver mulighed for langsigtede besparelser på brændstof. Og med Alfa Lavals PureSOx-skrubbersystem får du den optimale mulighed for at udnytte den mulighed.

De største fordele ved PureSOx

 • Pålidelig bortfiltrering af over 98 % SOx udstødningsgas
 • Op til 80 % reduktion af atmosfæriske partikler (PM)
 • Næsten ti års driftserfaring til søs
 • Dokumenterede gode resultater – alle installationer kører og overholder kravene
 • Mange tilbagevendende kunder 

Læs om PureSOx-teknologien og de mange PureSOx-referencer

De største fordele ved Alfa Laval

 • Over 100 års erfaring i marineindustrien
 • Over 50 års erfaring med marineskrubbere
 • Exceptionelle udviklingsressourcer
 • Stærk leveringslogistik og erfaring med projektstyring
 • Et virkeligt globalt service- og supportnetværk

 
Læse om installation af PureSOx og Alfa Lavals service og support

choosing_eca.jpg