PureSOx

Alfa Lavals PureSOx-skrubberteknologi

PureSOx bygger på et århundredes søfartsoplevelser og omfatter Alfa Lavals kerneteknologier samt over 50 års erfaring med skrubbere til marineindustrien. Derfor kører samtlige PureSOx-skrubbere, der nogensinde er installeret, stadig i dag – og overholder kravene. Lad os konfigurere et PureSOx-system, der ikke kun matcher din brugsprofil, men også de fysiske begrænsninger på dit skib.

PureSOx tanker

PureSOx-skrubberkonfiguration

Et PureSOx-skrubbersystem fra Alfa Laval kan konfigureres på tre forskellige måder, som alle håndterer flere forskellige udstødningsgaskilder. De fleste vælger en hybridskrubber, som er et kompromis mellem økonomi og driftsfleksibilitet.

  • Hybridskrubber
  • Skrubber med åbent kredsløb
  • Skrubber med lukket kredsløb

Hybrid scrubber

I en hybridskrubberløsning er både åbent og lukket kredsløb let at gå til. Brug af åbent kredsløb reducerer omkostningerne, hvor det er muligt, men et skift til lukket kredsløb er muligt, når lokale vandudledningsbestemmelser kræver det.


hybrid-loop

Enklere overholdelse af kravene med PureSOx Connect

PureSOx Connect forenkler etableringen af bevis for overholdelse af emissionskravene ved hjælp af brugervenlige grafbaserede rapporter. Og førerne kan nemt gennemgå de nødvendige data via Alfa Laval Touch Control eller en onlineportal.

Men funktionerne i PureSOx Connect strækker sig langt ud over simpel rapportering og omfatter også andre former for cloudbaserede analyser og diagnoseservices. Få mere at vide i denne video.


PureSOx-skrubberudvikling

Alfa Laval har arbejdet med skrubberteknologi til marineindustrieni i mere end 50 år og er således en autoritet på området. PureSOx er i løbende udvikling, både i Alfa Lavals test- og træningscenter og om bord på skibene.

Kerneteknologier

I forbindelse med at udvikle systemer til produktion af inert gas til tankskibe har Alfa Laval arbejdet med skrubbere i flere årtier. Derudover bygger PureSOx direkte på Alfa Lavals kerneteknologier inden for væskehåndtering, varmeoverførsel og separation. Ekspertise i centrifugalseparation – den mest pålidelige metode til at rense vand til søs – er en af de vigtigste færdigheder i skrubberkonfigurationer i lukkede sløjfer eller hybridskrubbersystemer, da det er nødvendigt for at sikre en rensning af cirkulationsvandet, som overholder emissionskravene.

Alfa Lavals test- og træningscenter

Størstedelen af udviklingen af PureSOx-løsningen finder sted i Alfa Lavals test- og træningscenter, et unikt forskningsanlæg i Aalborg. Det 1.350 m² store testareal er et maskinrum i fuld størrelse på land med komplette proceslinjer, der omslutter en 2 MW-dieselmotor til skibe. Her er installeret en 1,5 MW PureSOx-skrubber, der kan presses til grænsen under kontrollerede forhold, hvilket øger både hastigheden og kvaliteten af testene.

Oplysninger til skibsværfter

Alfa Laval leverer komplet dokumentation, der er skræddersyet til skibsværfter. Dokumentationen er opdelt i:

- Rådgivning om individuelle skibe

- PureSOx-designvejledning til konstruktion, P&ID'er og udstyrstegninger

- PureSOx-installationsvejledning

Kontakt Alfa Laval for at dokumentation til skibsværfter eller yderligere oplysninger.

Information for shipyards