PureSOx

Alfa Laval PureSOx Express til enkel installation

For mindre skibe som handymax bulkers eller produkttankskibe har omkostningerne ved installation af en SOx skrubber undertiden vejet tungere end fordelene. Alfa Laval PureSOx Express tilbyder let, omkostningseffektiv adgang til SOx-skrubberfordele.

Besparelser med en skrubber kan være enkle

PureSOx Express er et open-loop PureSOx-system leveret som et komplet lukket modul. Når det tilpasses til en enkel og omkostningseffektiv pasform på mindre skibe, reducerer det investeringsomkostningerne, teknisk tid og det fysisk arbejde med installation af en SOx-skrubber. Da det kan løftes om bord og tilsluttes uden et specialiseret skrubberhold, indebærer det mindre arbejde på værftet og en installationstid på kun 10–14 dage.

PureSOx Express er designet til op til 75 tons udstødningsgas i timen og motoreffekt op til 10 MW og er en løsning i én størrelse, der passer til mange fartøjer på 40.000-65.000 DWT. Som et open-loop-system overholder det budgetvenligt gældende regler. Men modulet er også hybrid-klar, med eksisterende forbindelser til en senere konvertering til et hybrid-system. Det gør PureSOx Express særdeles fremtidssikkert, da det er omkostningseffektivt.

Download PureSOx Express indlægsseddel for at få mere at vide.

Alfa Laval PureSOx Express

Installation af et Alfa Laval PureSOx-skrubbersystem

Det kræver både ekspertise og erfaring at få et SOx-skrubbersystem om bord. Alfa Lavals unikke indsigt og grundige projektstyring, der er udviklet gennem hundredvis af PureSOx-projekter og flere end 250 installationer, er din garanti for en vellykket SOx-skrubberinstallation.

Projektledelse

At installere et SOx-skrubbersystem er en stor bedrift, der kræver faste værftsbåse og et behov for at minimere nedetid. PureSOx-projektleder Mark Aarbodem forklarer, hvordan Alfa Laval sikrer processen.

Stærkt samarbejde og fremsynet planlægning

"Alfa Laval har arbejdet med ingeniørfirmaer og skibsværfter på en lang række PureSOx-projekter. Der findes ikke mange leverandører, der kan matche vores erfaring, når det gælder antallet af skrubberinstallationer eller forskellige skibstyper og løste installationsudfordringer. Alle projekter begynder med en indledende fase, hvor kunden og vores dedikerede projektteam mødes for at afstemme forventninger og det endelige mål.

Vores projektteam består af ingeniører fra alle discipliner, hvilket sikrer et ingeniørarbejde af højeste kvalitet. Holdet koordineres af en dedikeret projektleder, som er kontaktperson for alt, der vedrører kundens ordre. Projektlederen sørger for, at design, installation, idriftsættelse og service forløber så problemfrit som muligt.

I årenes løb har vi udviklet en række veldokumenterede fremgangsmåder til at lette installationen og klassegodkendelsen. PureSOx leveres som færdige dele og moduler, og alle aspekter af installationen er planlagt længe før. Vi kan spare tid ved at forberede, mens skibet er i brug, og den endelige idriftsættelse kan også håndteres under en rejse.

Med stærkt samarbejde og effektiv planlægning kan den samlede nedetid i de fleste tilfælde begrænses til to til fire uger."

Mark_Aarbodem

Mark Aarbodem
PureSOx-projektleder


Erfaring med eftermontering

Det er mere udfordrende at installere en SOx-skrubber på et eksisterende fartøj, hvor det ikke er planlagt i det originale design. Alfa Laval har den indsigt og erfaring, som kræves for at gøre PureSOx eftermonteringer vellykkede.

Rutiner og forberedelse gør forskellen

Efter et årti med arbejdet med PureSOx er Alfa Lavals antal gennemførte skrubber-eftermonteringsprojekter nået op på flere hundreder, og der påbegyndes på flere hver eneste uge. Disse er blevet udført på alle større skibsværfter over hele verden, og erfaringerne fra hver enkelt har forbedret vores processer og rutiner.

Da rådighedstiden for en eftermontering er begrænset, gør vi alt for at forberede os på forhånd og maksimere brugen af værftspladsen. Mange forberedelser kan foretages, mens skibet sejler, og tiden på værftet spares ved præfabrikation af komponenter og moduler. I nogle tilfælde kan PureSOx indbygges i en ny skorsten på værftskajen, som derefter kan løftes om bord og tilsluttes.

Frem for alt samarbejder vi tæt med dig, værftet og enhver involveret ingeniørvirksomhed. Dette er det vigtigste aspekt i forhold til reducering af nedetid, overvindelse af hindringer og garanti for succes. Selv i et eftermonteringsprojekt kan vi normalt have et fartøj i gang igen inden for 2-4 uger.

Skrubberproduktion

Alfa Laval er klar til at imødekomme de fremtidige behov. Vores ressourcer over hele verden sikrer, at vi kan levere PureSOx-skrubbersystemer til både nye skibe og som eftermonteringer.

Global leveringsgaranti

Alfa Laval har en solid global infrastruktur, der sikrer produktionen af PureSOx-skrubbersystemerne. Selve skrubberhusene er fremstillet på Alfa Lavals fabrikker i Aalborg og i Qingdao, Kina. Alene i Qingdao-anlægget er der afsat flere tusinde kvadratmeter til produktion i rustfrit stål, hvilket giver rigeligt med plads til fremtidige opgraderinger.

Alt det centrale udstyr i PureSOx er baseret på Alfa Lavals kerneteknologier, hvilket betyder, at det er fremstillet i høj kvalitet på Alfa Lavals produktionssteder rundt om i verden. Tag f.eks. højhastighedsseparatoren, der bruges i systemer med lukket sløjfe, fremstilles på Alfa Lavals fabrik i Pune, Indien og indbygges i vandrensningsenheden (WCU) hos vores moduleksperter i Monza, Italien.