Oplysninger om databeskyttelse af personlige oplysninger til jobansøgere

Denne fortrolighedserklæring beskriver, hvordan Alfa Laval håndterer de persondata, du indsender, når du ansøger om et job. Gennemlæs dette dokument grundigt for at få en forståelse for, hvordan Alfa Laval anvender og beskytter de oplysninger, du giver.

Ansøgning via Alfa Lavals portal

Online-rekrutteringssystemet stilles til rådighed og hostes af Alfa Laval og dennes tredjepartsleverandør. Ved at indsende dine personoplysninger giver du samtidig dit samtykke til, at Alfa Laval opbevarer og anvender disse i henhold til denne politik. Politikken kan ændres løbende, og eventuelle fremtidige ændringer vil blive bekendtgjort på denne side. Ved din fortsatte anvendelse af denne rekrutteringsside giver du dit samtykke til disse ændringer. Vi anbefaler, at du tjekker privatlivspolitikken, hver gang du besøger dette site.

Bemærk, at vi ikke accepterer ansøgninger sendt via e-mail eller andre former for kommunikation.

1. Ansvar som registeransvarlig

Alfa Laval AB er registeransvarlig for de oplysninger, vi indsamler og håndterer om dig i forbindelse med rekruttering. Den relevante øverste tilsynsmyndighed for person-oplysninger indsamlet via vores website https://www.alfalaval.dk er den svenske datatilsynssmyndighed https://www.datainspektionen.se/. Personoplysninger vil kun blive indsamlet og/eller håndteret af Alfa Laval i henhold til gældende lovgivning om privatliv.

2. Hvilke oplysninger indsamler vi?

De oplysninger om dig, vi evt. indsamler, opbevarer og håndterer, er defineret herunder:

 • De følgende oplysninger indsamles og håndteres:
 • Dit navn*
 • Din e-mailadresse*
 • Dit telefonnummer*
 • CV/joberfaring*
 • Jobpræferencer, herunder rolle, geografiske områder og løn*
 • Andre former for jobrelaterede oplysninger, du giver, for eksempel uddannelse eller kursusbeviser*
 • Vi kan også indsamle og håndtere følgende personoplysninger:
 • Dit statsborgerskab
 • Din geografiske placering
 • Pas
 • I visse tilfælde tilladelser og visa
 • Fødselsdato
 • CPR-nummer
 • Fuldstændige oplysninger om jobtilbud og ansættelser samt præferencer
 • Resultat af tjek af straffeattest og sikkerhedsgodkendelse til visse roller
 • I visse tilfælde helbredsoplysninger
 • Referencer
 • økonomiske oplysninger (herunder, men ikke begrænset til, lønoplysninger og vilkår, skatteoplysninger, detaljer vedrørende pensionsordning, retskendelser og lovbestemte betalinger)
 • En log over vores kommunikation med dig via e-mail og telefon

Disse oplysninger vil være givet, eller vil blive givet, direkte af dig eller af en tredjepart, som vi samarbejder med, såsom vikarbureauer eller arbejdsformidlinger. Hvad angår referencer, vil disse være fra din tidligere arbejdsgiver. Bemærk, at du er ansvarlig for at indhente samtykke fra tidligere arbejdsgivere i forbindelse med referencer, inden du opgiver personoplysninger såsom navn og kontaktoplysninger.

Helbredsoplysninger kan stamme fra en tredjepart, såsom din praktiserende læge, arbejdsmedicinske konsulent eller bedriftssundhedstjenesten. Resultatet af tjek af straffeattest og sikkerhedsgodkendelse, hvor dette er relevant, vil blive leveret af den relevante eksterne part for stillingen.

3. Sådan anvender vi oplysningerne

Persondataene indsamles for at fremme rekrutteringsprocessen og anvendes til anonymiseret rapportering.

Oplysningerne under (A) herover kan anvendes som følger:

 • Til at evaluere dig som potentiel kandidat til de ledige stillinger du ansøger om
 • Til at matche dine kompetencer med opslåede ledige stillinger med henblik på at finde de stillinger, der passer bedst til dig
 • Til at holde dig up to date om tilgængelige muligheder, efterhånden som de opstår

Oplysningerne under (B) herover kan anvendes som følger:

 • Til at bekræfte, at du har ret til at arbejde i de(n) relevante retskreds(e)
 • Til at foretage relevante sikkerhedstjek og tjek af straffeattest, som loven foreskriver og tillader
 • Til at håndtere alle eventuelle helbreds- og sikkerhedsanliggender i relation til visse stillinger og som tilladt i henhold til lovgivningen
 • Til at udarbejde aftaler og dokumentation, når en stilling er i hus.

4. Sådan håndterer vi de oplysninger, du indsender til os.

Persondata indtastes som en del af en ansøgning og lagres i vores database, og alle oplysninger ligger tilgængelige for den enkelte ansøger, så de kan 'genbruges' som en del af fremtidige ansøgninger.

I tilfælde af, at din ansøgning resulterer i, at du får tilbudt og accepterer en stilling hos Alfa Laval, vil dine personoplysninger blive lagret og vedligeholdt af Alfa Laval i henhold til 'Data Privacy Global Policy and Guidelines for Human Resources' (Den globale politik vedrørende databeskyttelse og retningslinjer for personaleafdelingen)

I tilfælde af, at din ansøgning ikke fører til ansættelse, kan dine personoplysninger blive lagret i vores talentportal med henblik på fremtidige jobmuligheder hos Alfa Laval. Når du indsender en ansøgning, beder vi om dit samtykke til at lagre dine oplysninger i vores talentportal til fremtidig reference.

5. Hvad er det juridiske grundlag for at håndtere oplysningerne?

Vi er afhængige af dit samtykke for at kunne håndtere de oplysninger, der er markeret med en * herover, og som indsamles i begyndelsen af rekrutteringsprocessen.

Vi håndterer oplysninger og dokumentation med henblik på at bekræfte din ret til at arbejde, da loven foreskriver dette.

Hvad angår helbredsoplysninger, vil vores grundlag for håndtering af personoplysninger i denne kategori afhænge af omstændighederne, men der vil typisk være tale om en af de følgende årsager: Det er nødvendigt at beskytte sundhed og sikkerhed, eller at forebygge diskrimination på baggrund af handikap, eller, hvor dette er relevant, du har givet dit eksplicitte samtykke i henhold til art. 9 i GDPR.

Oplysninger i relation til tjek af straffeattest, hvilket er relevant i forbindelse med visse stillinger, vil blive håndteret på baggrund af vores overholdelse af den relevante lovgivning. I visse tilfælde kan vi have brug for dit samtykke.

Når der er fundet en stilling til dig, vil vi håndtere dine persondata, herunder økonomiske oplysninger, til aftalemæssige formål i forbindelse med din ansættelse og med henblik på at gøre os i stand til at aflønne dig, afhængigt af de specifikke kontraktforhold og de konkrete omstændigheder.

I forbindelse af aflønning af dig er vi, hvor dette er relevant, juridisk forpligtede til at levere oplysninger til relevante skattemyndigheder, pensionsselskaber eller forsikringsselskaber.

Når en stilling er i hus, kan vi også håndtere dine oplysninger på baggrund af vores legitime interesser, dvs. til administrative formål.

Yderligere oplysninger vedrørende Alfa Lavals håndtering af persondata, der tilhører dennes ansatte, vil blive fremsendt separat.

6. Offentliggørelse af dine oplysninger

Adgang til dine oplysninger er begrænset til de af Alfa Lavals ansatte, der er involveret i rekrutteringsprocessen, og afhængigt af de konkrete omstændigheder kan autoriserede tredjeparter såsom bureauer og it-administratorer, der assisterer Alfa Laval i rekrutteringsprocessen, også få adgang til dine oplysninger.

Undtagen som angivet i denne politik, eller i henhold til lovgivningen, vil dine persondata ikke blive videregivet til nogen tredjepart uden dit forudgående skriftlige samtykke.

7. Dine rettigheder

Du har rettigheder som individ, som du kan håndhæve under visse omstændigheder i relation til de persondata, vi har lagret om dig. Du har ret til at:

 • anmode om bekræftelse af, om Alfa Laval håndterer dine persondata, og, hvis det er tilfældet, få adgang til dine persondata (kendt som 'den registreredes anmodning om indsigt') og bede om at få udleveret visse oplysninger i relation til håndteringen af dem;
 • anmode om berigtigelse af dine persondata;
 • anmode om sletning af dine persondata;
 • anmode om begrænsning af håndteringen af dine persondata;
 • protestere mod håndteringen af dine persondata.

Hvis du ønsker at håndhæve en af disse rettigheder, bedes du registrere din forespørgsel her.

8. Retten til tilbagetrækning af samtykke

Du kan til enhver tid anmode om tilbagetrækning af et samtykke, hvor samtykket udgør det juridiske grundlag for vores indsamling og håndtering af dine persondata. Du kan enten logge ind på din kandidat hjemmeside med den konto, du registrerer under ansøgningsprocessen, derefter vælge "træk min ansøgning tilbage" eller bede om "trække mit samtykke tilbage her. Når vi får meddelelse om, at du har trukket din ansøgning tilbage, vil vi ikke længere håndtere dine oplysninger til de(t) formål, du oprindeligt gav dit samtykke til, medmindre der er tungtvejende juridiske begrundelser for yderligere håndtering, der tilsidesætter dine interesser, rettigheder og friheder, eller med henblik på at fastslå, håndhæve eller forsvare retskrav.

9. Sådan beskytter vi dine oplysninger

Vi implementerer og vedligeholder passende tekniske og organisatoriske sikkerheds-foranstaltninger designet til at beskytte dine personlige data mod utilsigtet, ulovlig eller uautoriseret destruktion, tab, ændring, adgang, videregivelse eller brug.

10. Internationale dataoverførsler

Alfa Laval er en gruppe af virksomheder, der opererer globalt, dine data kan behandles uden for det land, hvor dine personlige data oprindeligt blev samlet. Disse lande har muligvis ikke det samme niveau for beskyttelse af personlige oplysninger og databeskyttelse som dem, der kræves i Alfa Laval, som er baseret på EU / EøS-databeskyttelsesloven.

Dine data kan derfor blive anvendt globalt af Alfa Laval i forbindelse med rekrutteringsprocessen. Vi vil altid sikre os, at der er juridisk grundlag for, og at der er iværksat relevante tiltag til sikring af sådanne dataoverførsler, så dine persondata behandles på en måde, der er i overensstemmelse med og respekterer EU's lovgivning og andre relevante love og regulativer vedrørende databeskyttelse. I visse tilfælde forlader vi os udelukkende på dit samtykke i forbindelse med eksport af data til en modtager uden for EU/EøS.

Dine personlige data, der opbevares i vores globale rekrutteringsplatform (Server beliggende i Irland), vil være tilgængelige for alle rekruttører i Alfa Laval, både i og uden for EU og EøS (Det Europæiske økonomiske Samarbejdsområde). For at øge synligheden af din profil på den globale platform kan du vælge at give vores globale team af rekruttører adgang til dine personlige data. Bemærk, at det at tillade global adgang vil medføre overførsel og / eller give adgang til dine personlige data til parter og / eller enkeltpersoner, der er bosiddende uden for EU / EøS. Alfa Laval arbejder for at opnå ensartede adfærdskodekser i hele vores organisation; dog kan deling (personlige) data uden for EU / EøS medføre øgede risici for integriteten af dine data i kraft af lokal lovgivning i lande / stater uden for EU / EøS.

11. Dataopbevaring

Vi opbevarer kun dine persondata så længe, det er nødvendigt for at opfylde de formål, de blev indsamlet til og håndteret i forbindelse med, herunder med henblik på at opfylde ethvert juridisk, regulatorisk, regnskabsmæssigt eller indberetningskrav.

Hvis du ikke får jobbet, vil din ansøgning, inklusive dine persondata, blive gemt i Alfa Lavals portal i en periode på 1 år efter gennemførelse af rekrutteringsprocessen i henhold til Alfa Lavals virksomhedsguideline for dataopbevaring medmindre du er bosiddende i et af de lande, der er anført nedenfor. Du finder flere oplysninger i nedenstående tabel med landespecifikke behov i henhold til lokal praksis eller lovgivning.

Land Dataopbevarings-periode efter gennemførelse af rekrutteringsprocessen Dataopbevarings-periode i talentpuljen
Tyskland, østrig, Schweiz, Storbritannien 6 måneder 1 år
Sverige, Finland, Frankrig 2 år 2 år
USA 4 år 4 år
Alle andre lande 1 år 1 år

Efter opbevaringsperioden beder vi om en fornyelse af samtykket med henblik på at vedligeholde din profil. Din profil, herunder alle persondata, vil blive fjernet/slettet, medmindre samtykket fornyes. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage til de formål, der er beskrevet herover, venligst anmod her.

12. Bekymringer

Hvis du har en bekymring i relation til den måde, vi indsamler eller anvender dine persondata på, bør du gøre os opmærksom på din bekymring i første omgang eller henvende dig direkte til den øverste tilsynsmyndighed, det svenske datatilsyn på datainspektionen@datainspektionen.se.

13. ændringer i privatlivserklæringen

Denne privatlivserklæring kan til enhver tid ændres af os for at afspejle ændringer i vores behandlingspraksis og enhver relevant privatlivslovgivning.

14. Kontakt

Send venligst alle eventuelle spørgsmål, kommentarer og anmodninger i relation til vores datahåndteringspraksis her.

15. Databeskyttelseserklæring

De persondata, du oplyser i din ansøgning og som en del af rekrutteringsprocessen, vil kun blive opbevaret og håndteret i forbindelse med den nuværende og fremtidige udvælgelses-processer hos Alfa Laval og i forbindelse med enhver efterfølgende ansættelse, medmindre andet er anført. Dine data vil kun blive opbevaret så længe som dette er tilladt i den relevante lovgivning og vil derefter blive destrueret (eller anonymiseret).

Ved at indsende dine persondata og din ansøgning:

(1) erklærer du, at du har læst, forstået og accepterer de erklæringer, der er anført i denne databeskyttelsesklausul;

(2) erklærer du, at de oplysninger, du har opgivet i ansøgningen, efter din bedste overbevisning er fuldstændige og sande, og at du forstår, at bevidste udeladelser og ukorrekte erklæringer kan medføre, at din ansøgning bliver afvist, eller du bliver afskediget;

(3) giver du dit samtykke til håndteringen af de oplysninger, der er indeholdt i denne ansøgning, samt alle andre persondata, du opgiver separat på den måde og i det omfang, det er beskrevet; og

(4) bemyndiger du Alfa Laval til at verificere eller på deres vegne få verificeret alle erklæringer indeholdt i denne ansøgning og til at gennemføre alle nødvendige tjek af referencer.

(5) giver du Alfa Laval tilladelse til at lagre dine persondata i tilfælde af, at din ansøgning ikke fører til ansættelse i vores kandidatpulje, så vi kan kontakte dig i tilfælde af fremtidige jobmuligheder hos Alfa Laval. Vi opbevarer sådanne persondata i henhold til den relevante opbevaringsperiode, som angivet i sektion 11, hvorefter dine oplysninger vil blive slettet.

16. Version

Denne meddelelse blev offentliggjort den 5. november 2019.