2016-03-04 Investor News

Alfa Laval vinder energieffektivitetsordre i Rusland på 48 millioner kr.

Alfa Laval - en af verdens førende virksomheder inden for varmeoverførsel, centrifugal separation og væskehåndtering - har vundet en ordre på levering af kompakte varmevekslere til et raffinaderi i Rusland. Ordren, som er modtaget af Energy & Process segmentet er på 48 millioner kroner, og vil blive leveret i løbet af 2016 og 2017.

Ordren omfatter levering af Alfa Lavals kompakte varmevekslere til forvarmning
af råolie i forskellige trin af raffineringsprocessen. Den innovative installation, hvor hele råolieprocessen vil blive opvarmet af svejste pladevarmevekslere i stedet for
de mere traditionelle rørvekslere, giver en løsning, der kræver mindre
plads end de traditionelle løsninger.

"Vi er meget glade for at meddele, at vi har modtaget denne raffinaderiordre, hvor vores varmevekslere spiller en afgørende rolle for at opnå både en kompakt og en energieffektiv installation", siger tidligere Lars Renström, administrerende direktør og koncernchef for Alfa Laval. 

Vidste du at… vægten og dimensionen på den kompakte varmevekslerløsning kun er 1/3 i størrelse sammenlignet med en rørveksler med tilsvarende varmeoverførselskapacitet? 

Tags

Alle
image 640x360

Kontakt

Peter Torstensson

Vice President Corporate Communications

+ 46 46 36 72 31
peter.torstensson@alfalaval.com

Kontakt

Johan Lundin

Investor Relations Manager

Sweden

+46 46 36 65 10
johan.lundin@alfalaval.com

Relateret indhold: