Rensning af biologisk spildevand

Mange offentlige spildevandsanlæg står over for udfordringer, f.eks. i forhold til at opfylde nye strengere kriterier for udledning og utilstrækkelig kapacitet, men begrænset plads til udvidelse. Andre er interesseret i genvinding af vand til gavn for det lokale samfund. Alfa Laval tilbyder flere innovative, fleksible og meget effektive biologiske spildevandsteknologier som alternativer til mere traditionelle metoder.

Biological wastewater treatment 640x360

 

Alfa Laval-teknologier til biologisk rensning af spildevand er ideelle til at fjerne næringsstoffer, organiske stoffer, fedtstoffer, olie og fedt (FOG) samt andre uønskede stoffer og mikropartikler. De er kendetegnet ved høj effektivitet, fleksibilitet og et lille fodaftryk og har alle trin i den samme tank.

Hvor indløbsflow og organiske belastninger varierer, og kravene til spildevand er strenge, er Alfa Lavals AS-H Sequencing Batch Reactor (SBR) med vores patenterede flydende dekanter et godt valg til sekundær biologisk behandling. Kombiner det med Alfa Laval AS-H Iso-Disc®-stofmediefilteret til tertiær behandling for at få spildevand i vandgenbrugskvalitet (5-10 µm) og <5 mg/l opslæmmede stoffer og <10 mg/l BOD med en hastighed på 10-15 m3/t/m2

Alternativt kan du installere alt i et-systemet Alfa Lavals membranbioreaktor (MBR), der kombinerer sekundær og tertiær spildevandsbehandling og leverer en overlegen spildevandskvalitet (effektiv filtrering af slam til 0,02 µm), der er egnet til genbrug. Det fjerner opslæmmede stoffer ned til <1 mg/l, BOD ned til <5 mg/l og håndterer et filtreringsareal på 5-40 liter/t/m2. Det pumpefrie og energieffektive design via tyngdekraft med kompakte membranfiltreringsmoduler (MFM) er baseret på vores patenterede Hollow Sheet-teknologi. Sammenlignet med andre MBR-løsninger giver produktet større sikkerhed, nem betjening plus lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger.

Spildevand – en uudnyttet vandressource

Det går op for flere og flere, at spildevand også kan være en værdifuld vandressource. Der er mange gode grunde til at overveje at genbruge biologisk behandlet kommunalt og industrielt spildevand: Forøg vandressourcer, reducer indtag af nyt vand, og begræns belastninger af spildevandsstrømmen til kloakker.

Udvundet vand kan bruges til talrige formål, f.eks. industrielt procesvand, køletårne og vaskevand; kunstvanding af afgrøder, vingårde og golfbaner; søer til rekreative formål, vådområder, levesteder for vilde dyr og planter samt udvidelse af vandløb og genopfyldning af grundvand.

Vand, der er behandlet med Alfa Laval MBR- og Alfa Laval AS-H Iso-Disc-filtreringssystemerne kan endog bruges som drikkevand, hvis der tilføjes et sidste poleringstrin, f.eks. UV-stråling, ultrafiltrering, nanofiltrering, omvendt osmose, aktivt kul, ozon eller klor.