Vandindtag

Der kan være behov for forskellige typer behandling for at sikre ferskvandsindtaget til din proces. Nogle af disse generer også spildprodukter. Alfa Laval tilbyder en række løsninger for at hjælpe dig med at håndtere dette på en effektiv og bæredygtig måde. Eksempler omfatter vand til køletårne, forberedelse af procesvand og behandling af affald fra omvendt osmose.

Water-intake Cooling-towers 640x360

Vores løsninger til vandindtag og affaldsbehandling omfatter bl.a.:

  • Forberedelse af vand til køletårne:  Når der bruges overfladevand fra floder, søer osv., er Alfa Laval AS-H Iso-Disc-stofmediefilteret ideelt til polering af overfladevand ved at fjerne partikler til en endelig vandkvalitet ned til 5-10 µm. Det kan håndtere op til et filtreringsareal på 10-15 m3/t/m2.
  • Affaldsbehandling fra processer med omvendt osmose: Alfa Lavals ALDEC G3-dekantere og fordampningssystemer kan bruges til at separere eller koncentrere affaldet for at reducere affaldsmængden til bortskaffelse.