Produktgenvinding

Værdifulde produkter går normalt tabt i affaldsstrømme fra industriprocesser og er dyre at behandle eller bortskaffe. Men mange affaldsprodukter kan genindvindes effektivt. Alfa Laval kan hjælpe dig med at konvertere omkostninger til fortjeneste. Vi tilbyder en lang række generelle eller industrispecifikke løsninger, som hjælper dig med at genindvinde produkter af værdi, som du enten kan genbruge eller sælge.

Steam and water drops

Fra affald til værdi: Omdan omkostninger til fortjeneste

Lovgivning kræver i stadig højere grad mere og mere behandling af affaldsstrømme. Affald kan være en stopklods for udvidelse af produktionen, og effektiv affaldsbehandling og bortskaffelse er ofte vigtigt for at bevare din driftslicens. Hver m3 vand og affald plus hver kW, du genindvinder, er et skridt mod at reducere dit miljømæssige fodaftryk – og dine omkostninger.

Så hvorfor smide penge ud af vinduet – eller betale en masse for at komme af med affald, der i stedet kan genbruges og spare råmaterialer eller generere indtægter? Hvorfor ikke reducere mængden af affald og bortskaffelsesomkostninger ved genbrug så meget som muligt – enten tilbage i din egen proces eller for at blive solgt til en anden værdikæde?

Alfa Laval har udviklet et bredt sortiment af løsninger til affaldsgenvinding, der er baseret på vores separerings-, filtrerings- og termiske teknologier. Forskellige eksempler kunne være:

  • Genvinding af øl, brugt korn og urter fra ølproduktion ved hjælp af Alfa Lavals separatorer, dekantere eller membranfiltrering. 
  • Genvinding af slopolie (olieholdigt affald konverteret til kulbrinter af høj værdi) ved hjælp af dekantere og højhastighedsseparatorer
  • Genvinding af brugt vaskevand fra ethanol ved hjælp af fordampning
  • Alfa Laval AS-H-pladepresser kan bruges til at genindvinde produkter såsom alkohol eller sukker.

Spildevand – en uudnyttet vandressource

Det går op for flere og flere, at spildevand også kan være en værdifuld vandressource. Der er mange gode grunde til at overveje at genbruge biologisk behandlet kommunalt og industrielt spildevand: Forøg vandressourcer, reducer indtag af nyt vand, og begræns belastninger af spildevandsstrømmen til kloakker.

Udvundet vand kan bruges til talrige formål, f.eks. industrielt procesvand, køletårne og vaskevand; kunstvanding af afgrøder, vingårde og golfbaner; søer til rekreative formål, vådområder, levesteder for vilde dyr og planter samt udvidelse af vandløb og genopfyldning af grundvand.

Vand, der er behandlet med Alfa Laval MBR- og Alfa Laval AS-H Iso-Disc-filtreringssystemerne kan endog bruges som drikkevand, hvis der tilføjes et sidste poleringstrin, f.eks. UV-stråling, ultrafiltreringnanofiltreringomvendt osmose, aktivt kul, ozon eller klor. 

Spildevand – en uudnyttet vandressource

Det går op for flere og flere, at spildevand også kan være en værdifuld vandressource. Der er mange gode grunde til at overveje at genbruge biologisk behandlet kommunalt og industrielt spildevand: Forøg vandressourcer, reducer indtag af nyt vand, og begræns belastninger af spildevandsstrømmen til kloakker.

Udvundet vand kan bruges til talrige formål, f.eks. industrielt procesvand, køletårne og vaskevand; kunstvanding af afgrøder, vingårde og golfbaner; søer til rekreative formål, vådområder, levesteder for vilde dyr og planter samt udvidelse af vandløb og genopfyldning af grundvand.

Vand, der er behandlet med Alfa Laval MBR- og Alfa Laval AS-H Iso-Disc-filtreringssystemerne kan endog bruges som drikkevand, hvis der tilføjes et sidste poleringstrin, f.eks. UV-stråling, ultrafiltreringnanofiltreringomvendt osmose, aktivt kul, ozon eller klor.