Ferskvand

Efterspørgslen efter ferskvand er konstant stigende verden over pga. befolkningsvæksten og en stigende velstand, som medfører et større vandforbrug hos hver enkelt person. Derfor spiller produktionen af rent vand til menneskers forbrug en mere og mere vigtig rolle i samfundets, erhvervssektorens og industriens infrastruktur. Alfa Lavals udstyr minimerer miljøpåvirkningen ved at reducere mængden af affald, der er udledt af vandproduktionen.

Fresh-water 640x360