Væsker til industri og produktion

Industriel væske af højere kvalitet forlænger udstyrets levetid og produktivitetsniveauer, og reducerer omkostningerne. Ren væske betyder også færre smøremiddelskift og mindre miljøpåvirkning. Alfa Laval tilbyder en række gennemprøvede højhastighedscentrifuger (faste og mobile), der forlænger levetiden for alle slags servicevæsker og dermed dine systemer, uanset om du har et lille værksted eller et stort anlæg.

industrial fluids cleaning

Effektiv fjernelse af olie og faste partikler fra forskellige typer væsker

 • Forlænger værktøjs- og væskelevetiden
 • Lave samlede ejeromkostninger (TCO - total cost of ownership) og mindre nedetid i forbindelse med service
 • Renere skærevæsker øger præcisionen
 • Reducerer slid på systemkomponenter, hvilket sparer omkostninger og øger produktiviteten
 • Fjerner olieforureninger og faste partikler i én operation – selv de helt små partikler

På grund af deres høje hastighed, disc stack-teknologien og den automatiske udledning, er Alfa Laval centrifugalseparatorer ekstremt effektive til at fjerne fine og faste partikler eller flydende forureninger fra forskellige typer servicevæsker. De fjerner mere end 99 % af alle faste partikler mellem 2 og 5 μm fra et smøremiddel, og stort set al olien, men ingen af tilsætningsstofferne. Dette reducerer også bakterievækst, som er skadeligt for væsken og bidrager til et sundere arbejdsmiljø.

Separation af skærevæske

Når skærevæsker holdes fri for faste og flydende forurenende partikler forlænges redskabers og væskers levetid, hvilket betyder lavere samlede ejeromkostninger og mindre nedetid.

industrial fluids separation

Rens af vaskevæsker

Når det kommer til rens af vaskevæsker, kan udskiftningsprocessen være dyr ifm. bortskaffelse og nedetid. Med effektiv separation kan du maksimere produktiviteten og effektiviteten i længere tid.

cogwheels

Centrifugale højhastighedsseparatorer til industriel væskerensning

Centrifugering er en gennemprøvet og bæredygtig teknologi til at slippe af med forurenet olie og/eller fine partikler i køle- og vaskevæsker. Regelmæssig rensning forlænger levetiden på dine væsker betydeligt og dermed også dit systems levetid. Besparelser kan dermed opnås i forbindelse med udskiftning af væske, filter, ventil, pumpe og bortskaffelse.

Arbejdsprincip

Under separationsprocessen presser centrifugalkraften de tunge partikler i servicevæsken udad mod separatorens vægge. Disse udledes automatisk fra skålen til slamtanken. Hvis to flydende faser er til stede (såsom kølevæske og forurenet olie eller ren olie og vand), vil centrifugalkraften få de to faser til at adskilles. Den lette fase og den tunge fase udledes separat gennem forskellige separatorudløb.

separator bowl

Alfie_640x360.png

Alfie

 • Kan kobles til et bypass-flow, hvilket sikrer mindre nedetid ifm. service
 • Disc stack-separatorer tilbyder samtidig en trefaset separering af olie og slam
 • Designet med øje for operatørens bekvemmelighed
 • Redesign af maskineri er ikke nødvendigt

Besøg siden

 

emmie_2_640x360.png

Emmie 2

 • Installeres i et bypass-flow, og der kræves dermed ingen ændringer ift. maskineri
 • Plug-and-play drift
 • Kræver ingen supervision, når først den er startet op
 • Disc stack-separatoren tilbyder hurtig, simultan og kontinuerlig trefaset separation af vand og partikler

Besøg siden

 

AlfaPure S2 640x360.jpg

AlfaPure

 • Fjerner vand, slibende metalpartikler og andre partikler helt ned til 2 μm
 • Plug-and-play modul tillader nem installation
 • Redesign af anlægget er ikke nødvendigt
 • Disc stack-teknologi fremskynder separationsprocessen

Besøg siden

 

.

Hurtig valgguide

Alfa Lavals produktguide er et letanvendeligt værktøj, der hjælper dig med at filtrere, vælge og forespørge den bedste løsning til effektiv rensning af kølevæsker, rensevæsker og smøreolie. Se onlinekataloget og find dine foretrukne produkter og dele nu. Hvis produkterne er utilgængelige for det land, du befinder dig i, bedes du udfylde kontaktformularen.

guy with a phone

.

Renseteknologier til industrielle væsker

Hvis du renser dine industrivæsker, kan du opnå betydelige omkostningsbesparelser. Men hvordan afgør du, hvilken teknologi der er den mest effektive og repræsenterer de mindste samlede omkostninger for netop din anvendelse? Her ser vi på de fire mest almindelige metoder – centrifugering, filtrering, skumning og koalescens – for at hjælpe dig med at træffe en beslutning.

Industrial fluids

Kort beskrivelse af de fire teknologier

 • Centrifugering adskiller stof med forskellige densiteter - både olie og partikler
 • Filtrene anvender forskellige netstørrelser til kun at opfange faste stoffer
 • Overfladeskimmere bruger en oleofil opsamlingsanordning, som et bælte eller en skive til at opsamle olie
 • Koalescens fjerner olie fra industrielle væsker

 

Den bedste teknologi er den, der passer bedst til dit anvendelsesformål

 • Centrifuger fører ren industrivæske tilbage i din proces, mens den separerede forurening udledes kontinuerligt. Partikler tilbageholdes i separatorskålen til senere bortskaffelse, eller udledes automatisk.
 • Filtrerne fanger som regel faste stoffer i en engangspatron, som skal udskiftes regelmæssigt.
 • Ved skumning klæber olien til ydersiden af et flydende, lukket rør, når det trækkes hen over vandoverfladen, og tilpasser sig automatisk til skiftende vandstande.
 • Koalescens fungerer kun, hvis industrivæsken er næsten partikelfri. Oftest bruges en koalescer sammen med filtre til fjernelse af faste partikler og vand i ét system.

Sammenligning af renseteknologier

  Disc stack-centrifuge Filter Koalescens Overfladeskimmer
Partikler og olieseparation Ja Nej Nej

Nej

Partikelfjernelse Ja Ja, delvist Nej Nej
Fjernelse af fri olie Ja Nej Ja Begrænset
Kapitalomkostninger Høj Lav Lav Lav
Driftsomkostninger Lav Høj Høj Lav
Olieseparationseffektivitet Høj Nej Høj Lav
Partikelseparationseffektivitet Høj, selv for små partikler Høj (begrænset til netstørrelse) Nej Nej
.
separator tiles

Centrifugalseparation

.

Industrielle væsker – centrifugering

Industriel væskecentrifugering giver mulighed for at kassere affald uden behov for at købe engangsartikler såsom filterpatroner. Dette gør industriel væskerensning mere bekvem, omkostningseffektiv og bæredygtig.

 

Kraftfuld, produktiv og omkostningseffektiv

 • Fjerner olie og faste affaldsstoffer i én og samme arbejdsgang
 • Håndterer selv små partikelstørrelser
 • Et lavt vedligeholdelsesbehov giver mere procesoppetid
 • Længere levetid på udstyret
 • Lave ejeromkostninger (TCO - Total Cost of Ownership)
 • Fjerner kun løst emulgerede olier, men efterlader den industrielle væskeemulsion intakt

Centrifugering bruger en kraft, der er 5000 gange stærkere end tyngdekraften til at separere partikler med forskellige densiteter og leder kontinuerligt rent væske tilbage i din proces. Processen frigiver olien, mens de forurenende faste stoffer opbevares separat. Centrifugering kan ligeledes håndtere store rensemængder og kan modstå en midlertidig høj olietilstrømning.

.
filter with golden background

Filtre

.

Industrielle væsker – filtre

Der er en række spørgsmål, du skal stille dig selv, når du overvejer, hvilken type industrivæskefilter du skal bruge. Bruger processen for eksempel mere end 50 liter væske i timen? Hvor høje er forureningsniveauerne? Er væske forurenet med partikler og olie? Kan du bortskaffe filtrene på en korrekt måde? Har du en pålidelig forsyningskæde, når du skal udskifte et filter?

Nem at betjene og installere, men dyrere at vedligeholde

 • Relativ enkel betjening - få bevægelige dele
 • Lav kapitalinvestering

Industrielle væskefiltre bruger patroner af forskellige netstørrelser til at opfange faste partikler. Partikler, der er større end nettet, opfanges og fjernes fra væsken, mens de mindre bliver tilbage. Når patronen er fuld, skal den fjernes og udskiftes. Den gamle skal kasseres/bortskaffes på sikker vis.

Hvad skal man overveje

Selvom industrielle væskefiltre ikke kræver en stor kapitalinvestering, er der en række faktorer, der påvirker deres effektivitet, hvilket kan føre til højere samlede ejeromkostninger (TCO).

 • Ingen oliefjernelse, og skal derfor kombineres med koalescerer eller separatorer
 • Behovet for engangsartikler resulterer i højere driftsomkostninger og krav om overholdelse af stadig strengere miljøbestemmelser
 • Begrænset ydeevne – opfanger kun faste partikler, der er større end netstørrelsen (typisk 10-30 µm)
 • Opfangede partikler kan frigives igen, hvis filteret udsættes for trykstød ved opstart/stop
 • Filtre kræver regelmæssigt tjek/udskiftning for at undgå tilstopning (partikler passerer gennem bypass-ventilen)
 • Der kan forekomme udsving/reduktionstryk, når filtre er forurenede
.
Bubbels of oil in water

Koalescerer

.

Industriel væske - koalescerer

Filtre har ikke kapacitet til at opfange store mængder olie eller anden væskeforurening. Hvis du vælger et filtersystem til at rense industrivæsker, bliver du derfor nødt til at tilføje et koalescer-modul, hvis du skal fjerne olie.

Ekstra korrosionsbeskyttelse

 • Relativ enkel betjening - få bevægelige dele
 • Lav kapitalinvestering (under en vis kapacitet)

Koalescerer tilføjer yderligere en proces til filtersystemer. De virker ved at samle oliedråber, så de flyder lettere op til overfladen.

Hvad skal man overveje

Selvom industrielle væskekoalescerer er nemme at installere og vedligeholde, er deres effektivitet begrænset, hvilket kan føre til procesineffektivitet og højere levetidsomkostninger.

 • Kan ikke fjerne faste forurenende stoffer
 • Industrielle væsker skal være renset grundigt for partikler for at muliggøre koalescens
 • Kan ikke anvendes, hvis der er specielle tilsætningsstoffer eller overfladeaktive stoffer til stede
 • Har ikke kapacitet til at håndtere store mængder fri olie i væsken
.
Water with oil bubbles

Overfladeskimmere

.

Overvejelser om industrielle overfladeskimmere

Industrielle overfladeskimmere er en enkel og billig løsning til at fjerne små mængder olie under stabile forhold. De er bedst egnede til processer, hvor industrivæskerne er rene. De håndterer ikke ændringer i olietypernes egenskaber eller gennemløbsvolumen særlig godt.

 • Ingen fjernelse af faste forurenende stoffer
 • Har ikke kapacitet til at håndtere medium til store mængder fri olie i væsken
 • Fjerner en blanding af olie og vand, og ikke alene olien
 • Ydeevnen varierer afhængigt af olien
 • Kan ikke anvendes, hvis der er specielle tilsætningsstoffer eller overfladeaktive stoffer til stede

.

Forlænger dine kølevæskers levetid

I metalindustrien udgør kølemidler en stor udgift. Mindre nedetid, højere effektivitet, lavere driftsomkostninger og en forbedret bæredygtighedsprofil er blot nogle af de grunde, der er til at overgå til et af vores rensemoduler, der er dedikeret til væske.

metal
.

Kundehistorier

Airbus a stringer is inspected 640x360.jpg

Produktiviteten tager fart på luftfartsanlæg takket være AlfaPure Z3.

I Storbritannien har AlfaPure Z3 behandlingssystemer til kølevæske hjulpet Airbus-fabrikken i Broughton, Flintshire, med at eliminere kølevæskeforurening og forbedre produktiviteten. Læs hele historien ved at downloade.

Airbus kundehistorie

ind. fluids 640x360.jpg

AlfaPure reducerer omkostningerne til kølevæske og øger redskabernes levetid hos Ford, Bordeaux.

Et Alfa Laval højhastigheds-centrifugalseparatorsystem blev installeret for at fjerne forurenet olie og små partikler fra kølevæsker for effektivt at genbruge kølevæske, hvilket giver længere redskabslevetider og skaber et sundt miljø i anlægget.

Ford kundehistorie

 

Wash 640x360.jpg

Alfa Laval rensemodul til vaskevæsker tjener sig ind på et år.

Renault Cléon, Frankrig, installerede et Alfa Laval-separationssystem til at rense vaskevæsker til motorkomponenter, og fjerner 70 liter forurenende olie om dagen. Dette giver dem årlige besparelser fra omkostninger relateret til udskiftning og bortskaffelse af rensevæsker, og sikrer effektiv rens af komponenter.

Renault kundehistorie

cutting 640x360.jpg

Højhastighedsseparatorer reducerer driftsomkostningerne for den franske motorbygger, Française de Mécanique.

Takket være et nyt rensesystem med Alfa Laval centrifugalseparatorer, holder rensevæskerne anvendt i produktionsprocessen i syv måneder, sammenlignet med 2-10 dage ved brug af det gamle rensesystem.

Française de Mécanique kundehistorie

.
Take care of your separator correctly

Forlæng produktlevetiden

Du kan forvente årtiers effektiv rensning af industrielle væsker, såfremt du passer godt på din separator. Det er derfor vigtigt at læse manualen og anvende originaldele samt det rigtige værktøj. Vi tilbyder en omfattende pakke med detaljerede serviceanvisninger og specifikke servicekits med originale reservedele.

 • Maksimer oppetiden
 • Oprethold en lang produktlevetid
 • De brugsklare kits forenkler vedligeholdelsen og sparer tid
 • Reduceret ordrehåndteringstid
 • Globale distributionscentre, der sikrer hurtig levering

Forebyggende vedligeholdelsespakke

Alfa Lavals forebyggende vedligeholdelse inkluderer en midlertidig service (IS) eller en omfattende service (MS) pakket i en kasse med de dele, du har brug for. Serviceintervallet afhænger af driftstimer eller en fast periode.

Vi anbefaler, at du:

 • Altid følger serviceanvisningerne i separatormanualen
 • Udfører en midlertidig service hver 3.-6. måned (2-4.000 timer)*
 • Udfører en omfattende service hver 12.-18. måned (8-12.000 timer) afhængigt af maskintype og procesforhold*

* Manualen angiver maksimale krav. Rensning af industrielle væsker er generelt ikke en krævende proces, og intervallerne er til en hvis grad fleksible.

Servicekits og reservedele

En Alfa Laval-centrifugalseparator kan køre i årtier, hvis du passer ordentligt på den. Men du skal gøre dig bekendt med manualen og sørge for at bruge originale reservedele og det rigtige værktøj. Vi leverer specifikke servicekits med originale reservedele og en omfattende pakke med detaljerede serviceanvisninger. Vi har endda servicevideoer til, hvordan du korrekt vedligeholder din separator. Besøg produktguiden for at finde ud af mere! Hvis produkterne er utilgængelige for det land, du befinder dig i, bedes du udfylde kontaktformularen.

service kits 640x360

Manualer til separatorer til rensning af industrielle væsker

lube-oil-cleaning-manuals-640.jpg

Find opdaterede manualer til dit væskerensemodul her.

Heriblandt kan nævnes:

 • Sikkerhedsanvisninger
 • Driftsanvisninger
 • Serviceinstruktioner
 • Fejlfinding
 • Tekniske specifikationer

Bemærk, at der kan være variationer i designet, da produktsortimenterne har været anvendt i mange år.

Manualerne dækker alle driftsaspekter og hjælper dig med at passe godt på din investering.

Følgende manualer er tilgængelige:

 • Alfie 200
 • Alfie 500
 • Emmie 2
 • WSPX 403 (AlfaPure S2) 
 • WSPX 604 (AlfaPure S3) 
 • WSPX 407 (AlfaPure S7) 

Hvis manualen til din industrielle væskeseparator ikke svarer til dit produkt, bedes du kontakte os.

Ja, jeg ønsker at modtage en manual

Oplysningerne gemmes og behandles i overensstemmelse med vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger.


Nem installation, drift og vedligeholdelse

Se mere ved at udforske vores servicefilm, der kan hjælpe dig med at få det bedste ud af dit rensemodul.

Alfie 500 – udpakning

Denne video viser, hvordan din bestilte Alfie ankommer. Alle pakker åbnes, og indholdet vises og forklares.

 

Alfie 500 – betjening

Denne video forklarer, hvordan du bruger Alfie 500. Du vil se, hvordan du opsætter den og kommer i gang med at rengøre dine industrielle væsker.  

 

Alfie 500 – betjening (bypass)

Denne video forklarer, hvordan Alfie 500 anvendes. Se hvordan du opsætter den og kommer i gang med rensning i en bypass-opsætning.  

 

Alfie 500 – betjening (tank)

Denne video forklarer, hvordan Alfie 500 anvendes. Se hvordan den opsættes til rensning i en tank-til-tank opsætning.  

 

Alfie 500 – rengøring af skålen

Denne video viser, hvordan man renser Alfie 500 for at få akkumulerede faste forureningspartikler ud af skålen.

 

Emmie 2 – rengøring af skålen

Denne video viser, hvordan man renser Emmie 2 for at få akkumulerede faste forureningspartikler ud af skålen.

 

Alfie 500 – udskiftning af pumpetætning

Denne video viser, hvordan man udskifter den mekaniske tætning på fødepumpen for at forhindre lækage og tab af ydeevne.

 

Alfie 500 – udskiftning af O-ringe

Denne video viser, hvordan man udskifter O-ringe, hvilket skal udføres mindst en gang om året under midlertidig service. 

 

Emmie 2 – udskiftning af O-ringe

Denne video viser, hvordan man udskifter O-ringe, hvilket skal udføres mindst en gang om året under midlertidig service. 

 

Alfie 500 – udskift dæmpere

Denne video viser, hvordan du udskifter vibrationsdæmpere, hvis den vibrerer under drift eller mindst en gang om året.

 

Vejledning til sikker håndtering og bortskaffelse af væsker til metalforarbejdning

Vejledningen omhandler klargøring, vedligeholdelse og eventuel bortskaffelse af væsker til metalforarbejdning, og bidrager til et sikkert arbejdsmiljø. Den er udarbejdet af et panel af eksperter fra UK Lubricants Association (UKLA) Metalworking Fluid Product Stewardship Group (MWFPSG) og fra Health and Safety Executive (HSE) med yderligere rådgivning fra erfarne værkstedsledere og medicinske eksperter.

Several yellow helmets hanging on a wall
.

.

.

Kontakt os for at finde ud af, hvad der er den bedste løsning for dig

Centrifuger er overlegne i forhold til andre teknologier til rensning af industrielle væsker. Investeringen afhænger i høj grad af din proces og dine krav. Lad vores eksperter guide dig til den rigtige teknologi til din operation.

Alfa Laval crew
.

.
Drops of water

Kølemiddelrensning

ice cubes

Kølemiddelkøling

.