Klor-alkali-produktion

Energieffektivitet, strenge krav til emissioner og sikker affaldshåndtering er alle udfordringer, som klor-alkali-industrien står over for. Producenter har brug for pålidelige, energieffektive og bæredygtige processer for at producere klor, brint og kaustisk soda. For at imødekomme disse behov tilbyder Alfa Laval en bred vifte af højtydende varmeoverførselskomponenter og færdigudviklede løsninger, der reducerer omkostninger og øger udbyttet.

Chllor-alkali 640x360new

Pålidelighed, energieffektivitet og bæredygtighed

  • Bredt udvalg, der let passer ind i varmeoverførselspositioner samt alle elektrolyseprocesser
  • Betydelig lavere monteringshøjde
  • Kompakt design og højeffektive systemer
  • Omfattende team af erfarne eksperter i klor-alkali-processer
  • Lave driftstemperaturer, reducerer korrosionshastigheder

Klor fremstilles med kaustisk soda ved elektrolyse af natriumchlorid i klor-alkali-processen. Klor bruges til vinyl/PVC-produktion, produktion af organiske kemikalier, produktion af klorerede mellemprodukter, til sterilisering af vand og spildevand, til blegning af papirmasse og tekstiler, til uorganisk og uorganiske kemikalier, fremstilling af aluminiumoxid, tekstilbehandlinger, fremstilling af sæbe og vaskemidler, neutralisering og andre applikationer. Hvert år bygges 10-20 nye anlæg i verden. 

Fremstilling af klor, brint og kaustisk soda involverer el-intensive processer, som tegner sig for omkring halvdelen af de samlede produktionsomkostninger. Chlor-alkali-producenter og EPC-virksomheder kan stole på Alfa Lavals velafprøvede komponenter og evne til at levere energibesparende varmeoverførselsudstyr og kaustiske fordampningssystemer.

Vores brede udvalg af højtydende forseglede, semi-svejsede og svejsede varmevekslere passer let ind i varmeoverførselspositioner samt alle elektrolyseproceslinjer. Alfa Laval har omfattende erfaring med klor-alkali-processer, som forbehandling af saltlage, våd klorgaskøling, brintgaskøling, elektrolytopvarmning og -køling, samt levering af udstyr til klor-alkali-producenter verden over.