Bæredygtighed i petrokemiske anlæg

Efterspørgslen efter petrokemiske produkter stiger i takt med behovet for produkter som f.eks. emballagemateriale, plastikposer, husholdningsapparater og biler. Som følge heraf er produktionen af petrokemikalier baseret på fossile brændstoffer øget. Heldigvis har vi gennem de mange dekarboniseringstiltag også set, hvordan kulstoffangsten og brugen af vedvarende eller genanvendte råvarer er steget. Hos Alfa Laval ønsker vi at øge energieffektiviteten for eksisterende anlæg og samtidigt understøtte brugen af fossilfrie alternativer.

column tower petrochemical 640x360

        

Grundlæggende kemisk produktion

Produktion af basiskemikalier som f.eks. ethylen, propylen, ammoniak, methanol, butadien og aromater kræver maksimal effektivitet. Alfa Laval tilbyder en bred vifte af løsninger, som kan matche det rette udstyr med dine specifikke krav. Vores målsætning er at hjælpe dig med at reducere energiforbruget og installationsomkostningerne og samtidigt øge anlæggets pålidelighed. Uanset om du har brug for en kompakt varmeveksler til at styrke produktionens effektivitet eller separationsudstyr til at minimere processpild, så har vi den rette løsning.

piping process industry 640x360

Produktion af kemiske halvfabrikata

Hvis du producerer ethylenoxid, ethylenglycol, formaldehyd, polyoler, organiske syrer, aminer eller andre petrokemikalier, kan du med Alfa Laval øge produktionen med lavere omkostninger for miljøet. Uanset om du har brug for vores meget effektive varmevekslere, kondensatorer, dekantere eller separationsudstyr, kan du reducere spildet og energiforbruget uden at reducere rentabiliteten.

Petrochemical 640 x 360

Produktion af polymerer og fibre

Uanset om du producerer latex, polyethylen, polypropylen, polystyren eller PVC, har Alfa Laval ekspertisen, udstyret og tjenesterne til at maksimere produktionens pålidelighed og minimere miljøpåvirkningen fra dit petrokemiske anlæg. Med en Alfa Laval Widegap-pladevarmeveksler, Alfa Laval Compabloc eller Alfa Laval-spiralvarmeveksler i din produktionsproces opnår du nemmere end nogensinde en effektiv håndtering af fiberholdige væsker. 

oil refinery industry sunset 640x360

Produktion af finkemikalier

Fin- og specialkemikalier som f.eks. overfladeaktive stoffer, vandbehandlingskemikalier, pesticider, polymeradditiver, harpiks, klæbemidler, vitaminer og andre stoffer produceres i mindre mængder end traditionel kemikalieproduktion i store mængder. Dette kræver høj ensartethed og kvalitet. Alfa Laval har arbejdet tæt sammen med petrokemiske producenter for at levere pålidelige, omkostningseffektive og specialiserede teknologier, der kan optimere opvarmning, afkøling, kondensering, fordampning og varmeoverførsel og opnå ensartede og energieffektive resultater.

fine-and-speciality-chemicals