Produktion af svovlsyre

Proceseffektivitet er nøglen til en vellykket produktion af svovlsyre. Producenterne ser i stigende grad til Alfa Laval for procesekspertise og pålideligt korrosionsbestandigt udstyr med enestående varmeoverførselseffektivitet og omfattende serviceydelser til at understøtte optimal ydeevne. Som mangeårig partner i industrien hjælper Alfa Laval med at øge anlæggets effektivitet, reducere omkostningerne og forbedre den miljømæssige ydeevne.

Alumina

Gennemprøvede løsninger til effektiv svovlsyrefremstilling

Svovlsyreindustrien står over for udfordringer såsom energieffektivitet, omkostningsbegrænsninger og miljøhensyn. Med mere end 40 års erfaring i fremstilling af svovlsyre bistår Alfa Laval med at løse disse udfordringer.

Vores brede portefølje af korrosionsbestandige varmevekslere, som er bevist at modstå de barske forhold i syreanlæg, giver en enestående varmeoverførsel, der kræves for proceseffektivitet. Fra svage syrekølere, tørre-tårnkølere og mellemabsorptions-tårnkølere til endelige absorptions-tårnkølere, produktsyrekølere, oleumskølere og oleumsvekslere – Alfa Lavals udstyr giver formidabel termisk effektivitet til varmeoverførsel, varmegenvinding og andre opgaver forbundet med svovlsyrefremstilling. Derudover kommer disse med ekstra fordele som lave installations-, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger.

Højtydende materialer

Svovlsyre involverer meget aggressive driftsmiljøer. Alfa Laval har et bredt udvalg af korrosionsbestandige pladematerialer og holdbare, meget modstandsdygtige pakninger, der er skræddersyet til at passe til de mest krævende svovlsyreopgaver. Med vores dybdegående brancheekspertise hjælper vi dig med at vælge det rigtige materiale til at matche svovlsyreprocessen og derved sikre pålidelig drift og oppetid.

Udbytte fra genvinding af overskudsvarme

De betydelige mængder varme, der frigives ved den store produktion af svovlsyre, repræsenterer indtægtskilder, der bør udnyttes. Som en af verdens førende eksperter inden for varmegenvindingsteknologi tilbyder Alfa Laval pålidelige teknologier og mangeårig brancheekspertise til at hjælpe dig med at genvinde værdifuld energi og udnytte den til kommerciel brug.
Energi som genvindes med Alfa Lavals forseglede og halvsvejsede varmevekslere, kan bruges til at opvarme kedelfødevand til forvarmningsprocessen, forsyne tilstødende anlæg med energi eller levere fjernvarme til boliger og byer. Uanset hvad du vælger, kræver genvinding af overskudsvarme en minimal investering og tilbyder samtidig maksimale besparelser, der hjælper med at øge din bundlinje.