Kølerbeskyttelse

Forurening udgør en trussel for kølerens ydelse, fordi kondensatoren er sårbar over for en række forureningsrelaterede problemer. Alfa Laval finder på nye måder at beskytte køleren ved at integrere sin effektive varmeveksler i økonomiske og miljøvenlige kølebaserede løsninger.

Chiller-protection 640x360

Forurening forringer ydelsen 

Et forurenet driftsmiljø øger risikoen for, at køleren lukker ned pga. forringelse af kondensatoren.  Da kondensatoren er meget sårbar over for beskadigelse fra ætsende klorider, forurenende urenheder og biologisk aktivitet i vandet, er det nødvendigt at sørge for omkostningseffektiv beskyttelse af køleren. 

 Hvilken rolle spiller fri køling?

Alfa Lavals pakningsforsynede varmevekslere kan bruges til at sørge for økonomisk og yderst effektiv kondensatorbeskyttelse for kølere. I kombination med et køletårn eller en fri kølingskilde, for eksempel en flod eller sø, skaber vores pladevarmevekslere et indirekte system til beskyttelse af køleren. I sammenligning med et direkte system, hvor kølekilden har direkte forbindelse med køleren, eliminerer denne løsning forureningsrelaterede problemer, hvorved den øger kondensatorens pålidelighed og reducerer udgifterne til vedligeholdelse.

Vi former fremtiden inden for HVAC

Alfa Lavals 360° Serviceportefølje

For at holde dit udstyr i perfekt driftsstand tilbyder Alfa Laval en omfattende portefølje af serviceydelser.

Kontakt os for at få oplysninger om, hvordan vi kan forlænge dine produkters ydelse.