Renewable energies

Hele 49 % af verdens energiforbrug er relateret til indendørsklima – varme, køling og opvarmning af brugsvand. Alfa Lavals energibesparende løsninger kan benytte genbrugsenergi eller vedvarende energi til at skære ned på energiforbruget og reducere afhængigheden af fossile brændstoffer.

renewable energies 640x360

Klar til morgendagens energikilder

Moderne fjernvarmesystemer giver stor fleksibilitet i valget af energikilder. Det er muligt at skifte fra én energikilde til en anden uden at justere eller skifte udstyr i husene eller lejlighederne i netværket. Systemerne er også forberedt til at bruge nye energikilder, der måtte dukke op i fremtiden.

Affald er en varmeressource

Alfa Lavals løsninger udgør en central komponent i opvarmningssystemer, der kan udnytte alternative energikilder som varmekilder. Et centralvarmenetværk kan integreres med lokale genbrugsenergikilder, for eksempel spildvarme fra industrien, affaldsafbrænding og biomasse. Vedvarende energikilder som geotermisk energi eller solenergi er også potentielle energikilder. 

Vi former fremtiden inden for HVAC

Alfa Lavals 360° Serviceportefølje

For at holde dit udstyr i perfekt driftsstand tilbyder Alfa Laval en omfattende portefølje af serviceydelser.

Kontakt os for at få oplysninger om, hvordan vi kan forlænge dine produkters ydelse.