Produktion af varmt brugsvand

Alfa Lavals drikkevandsløsninger er udviklet til at sikre pålidelig og økonomisk forsyning af brugsvand. Vores systemer kan levere varmt brugsvand til lejligheder og huse, store mængder drikkevand til store anlæg og vandforsyninger, der er fri for legionellabakterier.

domestic hot water 640x360

Opvarmning af brugsvand efter behov

Alfa Lavals systemer kan forsyne store anlæg med direkte eller semi-direkte brugsvand. Det direkte system giver “endeløs” adgang til varmt brugsvand, mens det semi-direkte system leverer varmt brugsvand med den ekstra fordel ved oplagring af varmt vand. Alfa Lavals varmtvandssystemer anvendes i hele verden i boligblokke, hospitaler, plejehjem, hoteller, skoler, kontorbygninger, sportscentre og andre offentlige bygninger.

Forebyggelse af legionella

Under visse forhold kan legionellabakterier trives i miljøer som f.eks. varmtvandssystemer. Personer kan blive inficeret ved at inhalere bakterierne i vanddampe, når de tager bad eller vasker sig. For at imødegå denne trussel tilbyder Alfa Laval et antilegionellasystem, der anvender termisk desinficering til at eliminere bakterien fra varmtvandssystemerne.

Vi former fremtiden inden for HVAC

Alfa Lavals 360° Serviceportefølje

For at holde dit udstyr i perfekt driftsstand tilbyder Alfa Laval en omfattende portefølje af serviceydelser.

Kontakt os for at få oplysninger om, hvordan vi kan forlænge dine produkters ydelse.