Frikølevæske

Vandbaseret fri køling, der tages fra floder, søer eller have, kan være kilden til økonomisk, miljøvenlig aircondition og proceskøling. Find ud af, hvordan du opnår de store fordele ved fri køling i specifikke anvendelser og integrerer den i en komplet kølingsløsning.

Free cooling liquid 640x360

Omkostningseffektiv køling

Om for-  og efteråret benyttes en kombination af fri køling og kølerproduceret køling. En køler leverer det samlede kølingsudstyr om sommeren ved at anvende den fri kølingskilde til at køle konsensatoren. Nogle passende fri kølingskilder er oplagret is og sne samt vand fra floder, søer, have og grundvand.

Mindre kølemidler og lavere omkostninger med fri køling

Ved brug af fri køling som kølingskilde i anvendelser kan brugen af miljøskadelige kølemidler reduceres. Fri køling bruges også som en metode til at skære ned på elektricitetsomkostningerne. Forholdet mellem brug af en køler og brug af fri køling er 5:1. Reduktion af elektricitetsforbruget har også en miljøvenlig effekt, fordi produktion af elektricitet ofte skaber luftforurening.

Vi former fremtiden inden for HVAC

Alfa Lavals 360° Serviceportefølje

For at holde dit udstyr i perfekt driftsstand tilbyder Alfa Laval en omfattende portefølje af serviceydelser.

Kontakt os for at få oplysninger om, hvordan vi kan forlænge dine produkters ydelse.