Hydrogenbehandlingsprocesser

Jo lavere det tilladte indhold af svovl er i transportbrændstoffet, jo mere er der behov for en hydrogenbehandlingsproces. For at sikre hydrogentilførslen, investerer raffinaderier i onsite-produktionsanlæg. Svaret på disse udfordringer er Alfa Lavals varmevekslere, der tilbyder stabil drift, energibesparelse og øget produktionskapacitet for både hydrobehandlings- og hydrogenproduktionsanlæg.

Image for Hydrogen Treating processing 640x360 large