Behandlingsprocesser

Raffinaderiers behandlingsprocesser bliver stadig vigtigere, som et middel til at opfylde strengere miljøkrav og minimere raffinaderiets udledning. For at kunne opfylde disse krav bliver det betragtet som standard i branchen at anvende Alfa Laval-udstyr i raffinaderiernes behandlingsprocesser, f.eks. aminbehandling, afdrivning af surt vand, svovlgenvinding og spildevandsbehandling.

Image for treatment processing 640x360 large