Behandlingsprocesser | Alfa Laval

Behandlingsprocesser

Raffinaderiers behandlingsprocesser bliver stadig vigtigere, som et middel til at opfylde strengere miljøkrav og minimere raffinaderiets udledning. For at kunne opfylde disse krav bliver det betragtet som standard i branchen at anvende Alfa Laval-udstyr i raffinaderiernes behandlingsprocesser, f.eks. aminbehandling, afdrivning af surt vand, svovlgenvinding og spildevandsbehandling.

Image for treatment processing 640x360 large