Biobrændsel

Fremtiden hviler på ætanol, biodiesel og brændsel fra vedvarende kilder (for eksempel korn, plantefrø og cellulose) samt biprodukter eller spildprodukter fra andre brancher. Alfa Laval leverer varmevekslere, dekantercentrifuger, genfordampere og fordampere, som optimerer effektiviteten i alle faser af produktionen af biobrændsel, lige fra opvarmning og afkøling til blanding og separation. Alfa Laval leverer desuden komplette præfabrikerede biodieselanlæg.

Teknologier der fremmer mere effektive og mere ansvarligt energiforbrug  samt genindvinding af biprodukter, er af afgørende betydning for en omkostningseffektiv produktion af ætanol og biodiesel.

Netop disse teknologier er af central betydning for Alfa Laval. Vi er de specialister, du kan regne med, når det gælder teknisk innovative løsninger til varmeoverførsel og separation til ætanol- og biodieselforarbejdning samt biodieselanlæg.