Biobrændsel

Fremtiden hviler på ætanol, biodiesel og brændsel fra vedvarende kilder (for eksempel korn, plantefrø og cellulose) samt biprodukter eller spildprodukter fra andre brancher. Alfa Laval leverer varmevekslere, dekantercentrifuger, genfordampere og fordampere, som optimerer effektiviteten i alle faser af produktionen af biobrændsel, lige fra opvarmning og afkøling til blanding og separation. Alfa Laval leverer desuden komplette præfabrikerede biodieselanlæg.

Biofuels 640x360