Insekter – fremtidens proteinkilde

Den globale befolkning fortsætter med at vokse. I de sidste fem årtier er den fordoblet fra fire til otte milliarder, og FN forudsiger, at vi vil være tæt på 10 milliarder i 2050.  

Dette lægger et enormt pres på verdens nuværende fødevarekilder, og store ændringer i fødevareproduktionsmetoder vil være nødvendige for at sikre en tilstrækkelig og bæredygtig forsyning af næringsrig mad. 

Gå til vores side om Insektbaseret proteinproduktion

Gå til vores side om Forarbejdning af insektproteinmel og lipider - våd afsmeltning

Eller læs videre om insekter som fremtidens proteinkilde nedenstående.

Larvae of black soldier fly for animal feed

Hurtig vækst i efterspørgslen 

Ændringer i madvaner vil få efterspørgslen på protein til at overstige befolkningstilvæksten. Skøn viser, at vi vil konsummere 50 % mere protein i 2050, svarende til yderligere 256 millioner tons om året. 

Samtidig er pladsen til at producere traditionelt kød og plantebaserede proteiner begrænset, og kødproduktionen er meget ressourcekrævende.  

En anden faktor, der skal tages i betragtning, er, at en tredjedel af de fødevarer, der produceres globalt, i øjeblikket går til spilde. 

Ovenstående udfordringer viser tydeligt, at vi har brug for nye måder at producere protein på, hvis vi vil lukke proteinhullet. 

Laz thee bubbles;HR2

På forkant med insektbehandlingsteknologi


Udviklingen af nye processer til produktion af insektprotein accelererer. Som en af branchens førende udstyrsleverandører står vi hos Alfa Laval klar til at hjælpe dig, hvis du ønsker at gå ind i eller udvide på dette spændende nye forretningsområde.
Vi følger insektmarkedets udvikling og vores fremtidige kunders behov tæt. Vi har et væld af erfaringer med proteinapplikationer og udviklingsprojekter samt udvikling af proteinbaserede løsninger. Vi kan samarbejde med dig om at udvikle innovative tilgange til fremstilling af insekthydrolysatproteiner og insektproteinisolater i topkvalitet. Vi kan også udvikle løsninger til udvinding af biprodukter såsom kitin og skabe nye indkomststrømme.

Insektbaserede proteiner 

Brug af insekter som proteinkilde er en måde at imødegå de voksende udfordringer med proteinforsyning og madspild på. Insekter er en bæredygtig proteinkilde, og opdrætsprocessen kræver minimale ressourcer sammenlignet med traditionelt husdyrbrug.  

Den primære inputstrøm er forskellige typer affald fra f.eks. landbrug, bryggerier, fødevareproduktion og køkkener. På denne måde bidrager insektopdræt til den cirkulære økonomi og er en bæredygtig og rentabel måde til at omdanne organisk affald til værdifulde produkter.  

Der er tre outputstrømme fra et kombineret insektopdræt- og proteinudvindingsanlæg: 

1. Insektmel 

Insektproteinmel er af høj kvalitet og har en afbalanceret aminosyreprofil samt en meget god smag og fordøjelighed. Almindelige anvendelser for insektproteinmel omfatter: 

 • Hypoallergisk hundefoder 
 • Højtydende fiskefoder 
 • Højtydende fjerkræfoder 
 • Tiltrækningsmiddel for rejefoder 
 • Slagtekyllingefoder til højvækst 

2. Insektlipider

Lipiderne fra insektforarbejdning er let fordøjelige og har et højt indhold af laurinsyre. Almindelige anvendelser for insektlipider omfatter: 

 • Højtydende smågrisefoder 
 • Startfoder til kylling 
 • Kosmetik 
 • Rengøringsmidler 
 • Biodiesel 

3. Insektrester 

Resten fra insektopdræt (kendt som insektfrass), f.eks. insektaffald, kan genbruges som gødning i landbrug og havebrug. En anden mulig anvendelse er som råmateriale til biogasproduktion. 

Drop of honey isolated on white background

Insektopdrættens rolle i fødevare forsyningskæden 

Produktion af insektprotein har en meget lav miljøbelastning sammenlignet med andre former for protein. Derudover kan insektopdræt spille en vigtig rolle ved at gøre andre dele af fødevareforsyningskæden mere bæredygtig.  

Opdrætsafgrøder og -dyr er vores vigtigste fødekilde i dag. Efter forarbejdning, indkøb og forbrug er der en enorm mængde organisk affald på 1,3 milliarder tons. Det meste af dette giver ingen yderligere værdi og går tabt. 

Affaldet kan dog genbruges som foder til insekter. Med den korrekte dosering giver det den perfekte foder til at understøtte insektvækst. De opdrættede larver kan forarbejdes til værdifulde proteiner og lipider og bruges som dyrefoder. Insekter er allerede en naturlig kost for mange dyr og et attraktivt foder til fisk og fjerkræ. 

Rester fra insektopdræt – insekttab og insektaffald – kan bruges som gødning i planteavl, hvilket betyder, at insekter er en bæredygtig kilde til næringsstoffer for både opdrættede afgrøder og dyr. 

Insekter kan produceres lokalt og kræver ikke den store plads, som andre proteinkilder såsom husdyr kræver til opdræt. 

White living silkworm eating Mulberry leaves in bamboom tray
Soldierfly and dew at the morning

Eksempel: sort soldaterfluelarve 

 

 

Talrige insektarter med høj næringsværdi er velegnede til landbrug, f.eks. fårekyllinger og melorme. Den mest populære art er dog de sorte soldaterfluelarver, som har mange fordele: 

1. Råmaterialefleksibilitet 

Larverne kan fodres med mange forskellige former for organisk affald, herunder: 

 • Frugt- og grøntsagsrester 
 • Brugt korn fra bryggerier 
 • Kommerciel foderopslemning  
 • Rester fra forarbejdning af mejeriprodukter og andre fødevarer 
 • Mad kasseret fra bagerier, supermarkeder og madserviceindustrien 

2. Hurtig vækst 

Den korte vækstcyklus gør den sorte soldaterflue meget velegnet til landbrug. Når æggene er lagt, går der kun en til to uger, før larverne er klar til høst. 

3. Høj koncentration af næringsstoffer  

Da den fuldt udviklede flue ikke har en mund, skal den akkumulere al den energi og de næringsstoffer, som den skal bruge i hele sit liv, mens den er i larvestadiet. Som et resultat har larverne en enestående evne til at optage næringsstoffer, omdanne dem til proteiner og lipider og opbevare dem.  

4. Velegnet til masseopdræt 

Sorte soldaterfluelarver trives i miljøer med høj tæthed, hvilket gør dem ideelle til insektopdræt.

Insektmel som fiskefoder 

Nøglemarkedsindikatorer viser, at det industrielle insektforarbejdningsmarked rummer et enormt vækstpotentiale, og investeringer for at udnytte denne ekspansion er stigende.  

En af de vigtigste anvendelser af insektprotein er fiskeopdræt. Fiskeproduktionen i akvakulturanlæggene er støt stigende, og det samme er efterspørgslen på fiskefoder. Men selvom produktionen af fiskemel, som er det dominerende foder i akvakultur, er afgørende for branchen, er kapaciteten allerede ved at være belastet. Dette understreger behovet for nye proteinkilder, der kan sikre den globale fødevareforsyningskæde. 

Udviklingen af nye processer til produktion af protein fra insekter er fremskyndet. Som en af verdens førende udstyrsleverandører til produktion af insektprotein står vi hos Alfa Laval klar til at hjælpe dig, hvis du ønsker at gå ind i eller udvidedette spændende nye forretningsområde. 

Kontakt os

A man feeds a lot of big catfish in the pond by hand