Search within pages and documents

Anmod om kontakt fra Alfa Laval

Vælg dit land.

Industriel vand- og affaldsbehandling

De fleste industriprocesser genererer affaldsstrømme, der skal behandles eller bortskaffes, og mange virksomheder står over for skrappe myndighedskrav. Evnen til at behandle affald og reducere mængden til bortskaffelse er derfor afgørende for at bevare licensen til at drive virksomhed og udvide kapaciteten. Alfa Laval tilbyder en række løsninger til vand- og affaldsbehandling på stedet plus genvinding af vand, varme og endda produkter fra processen.

  • Relaterede applikationer
  • Relaterede produkter
  • Servicetilbud

Reducer det miljømæssige fodaftryk

Alle menneskelige, handelsmæssige og industrielle aktiviteter medfører spildprodukter, som er skadelige for miljøet, medmindre de behandles. Alfa Laval er derfor konstant på udkig efter måder, hvorpå vi kan reducere forurening, få renere vand, bruge mindre energi og genbruge energi, som allerede er brugt. Med voksende befolkninger og levestandarder plus mangel på vand mange steder er der også et stigende behov for genbrug af vand.  

På vej mod nuludledning

Alfa Laval er med til at reducere det miljømæssige fodaftryk fra vand og spildprodukter ved at maksimere genbrug af vand, ved at gøre affald til værdi, og ved at minimere energiforbrug og affald. Vores brede spektrum af udstyr hjælper virksomheder med at: 

  • Opfylde kriterier for udledning af spildevand med effektive, kompakte systemer til spildevandsbehandling
  • Genbruge vand med vores tertiære filtreringsløsninger
  • Reducere mængden af affald til bortskaffelse, genindvinde varme og producere biogas med effektiv behandling af slam
  • Genindvinde værdifulde produkter fra din proces til genbrug eller salg.

Spildevand – en uudnyttet vandressource

Det går op for flere og flere, at spildevand også kan være en værdifuld vandressource. Der er mange gode grunde til at overveje at genbruge biologisk behandlet kommunalt og industrielt spildevand: Forøg vandressourcer, reducer indtag af nyt vand, og begræns belastninger af spildevandsstrømmen til kloakker.

Udvundet vand kan bruges til talrige formål, f.eks. industrielt procesvand, køletårne og vaskevand; kunstvanding af afgrøder, vingårde og golfbaner; søer til rekreative formål, vådområder, levesteder for vilde dyr og planter samt udvidelse af vandløb og genopfyldning af grundvand.

Vand, der er behandlet med Alfa Laval MBR- og Alfa Laval AS-H Iso-Disc-filtreringssystemerne kan endog bruges som drikkevand, hvis der tilføjes et sidste poleringstrin, f.eks. UV-stråling, ultrafiltrering, nanofiltrering, omvendt osmose, aktivt kul, ozon eller klor. 

Anmod om oplysninger

Anmod om tilbud på Industriel vand- og affaldsbehandling